АЯЛАХААР ЗЭХЭЖ БАЙНА УУ?

Жил бүр гадны улс орон руу аялалаар явах хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Аяллаар явах сайхан ч гарч болох эрсдэлүүдийг тооцож үзэх хэрэгтэй. Бид аяллаар явахад анхаарах зүйлс болон гадаадад зорчигчийн даатгалын нөхөн төлбөрийн сонирхолтой тохиолдлуудын талаар мэдээлэл цуглуулан хүргэж байна.