ЗУНЫ ЦАГТ ХҮҮХДҮҮДЭЭ АЮУЛГҮЙ БАЙЛГАХ НЬ

 

Гэнэтийн осол нь 14-с доош насны хүүхдүүдийн эндэгдлийн голлох шалтгааны нэг болдог. Монгол улсад 0-5 насны хүүхдийн эндэгдлийн 9.2 хувийг осол гэмтэл, гадны шалтгаант үр дагавар эзэлсэн байна. Та дараах зөвлөмжүүдийг дагаж хүүхдүүддээ болон бусдад зөв үлгэр дууриалал үзүүлээрэй.