Purplebook сэтгүүлийн шинэ дугаар гарлаа

"Мандал Женерал Даатгал" ХХК-иас ивээн тэтгэн гаргадаг Purplebook сэтгүүлийн Барилга, Уул уурхайн салбарт зориулсан тусгай дугаар гарлаа. Энэ дугаарт 2015 оны барилгын салбарын төлөв байдал, Барилгын салбарын осол аваар, тэдгээрийн шалтгаанууд, Орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн байдал, Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар дахь даатгалын ач холбогдол, Хятадын эдийн засгийн төлөв, Уул уурхайн түүхийн эдийн ханшийн эрсдэл, Нүүрсний суурь шинжилгээ, Уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийн осол аваар, тэдгээрийн шалтгаан зэрэг салбарт чиглэсэн олон талд асуудлаарх шинжээчдийн бие даасан дүгнэлтүүд гарсан байгаа.

Purplebook сэтгүүл дээрх нийтлэлүүдийг та бүхэн www.purplebook.mn сайт дээрээс унших боломжтой.