Мандал Даатгал Азийн шилдэг даатгалын компаниудын эгнээнд элслээ

Азийн нэр хүнд бүхий INSURANCE ASIA сэтгүүлээс даатгалын салбарын оны шилдэг компаниудыг шалгаруулж олон нийтэд хүргэдэг, өдгөө 4 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж буй “Insurance Asia Awards 2019” арга хэмжээ Сингапур улсад 7-р сарын 16-ны өдөр болж өндөрлөлөө. Уг шагналд энэ жил Азийн 18 улсын 54 даатгалын компани өрсөлдсөн бөгөөд тэдний үйл ажиллагааны өсөлт, санхүүгийн үзүүлэлт, сүүлийн жилүүдэд хэрэгжүүлсэн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд зэрэг шалгуурууд дээр үндэслэн хэд хэдэн номинацад шилдгүүдийг тодруулсан байна. Манай улсаас урьд өмнө нь Азийн даатгалын компаниудын хэмжээнд өрсөлдөж байгаагүй бөгөөд энэ удаа Монгол улсаас ДОТООДЫН ШИЛДЭГ ДААТГАГЧ төрөлд Мандал Даатгал ХК шалгарсан нь анхдагч боллоо. /Insurance Asia Awards 2019-ийн ялагч нарыг энд дарж харна уу./

Мандал Даатгал компанийн хувьд байгуулагдсан цагаасаа хойш тогтвортой өсөлтийг үзүүлж сүүлийн жилүүдэд мэргэжлийн ур чадвар, санхүүгийн үзүүлэлтүүдээрээ салбартаа тэргүүлж байна. 2018 онд амжилттай IPO хийснээр  Монголын даатгалын салбар дахь анхны хувьцаат компани болсон билээ. Ингэснээр даатгалын үндсэн үйл ажиллагаагаа мэргэжлийн өндөр түвшинд явуулахын хажуугаар, институциональ хөрөнгө оруулагч болохын хувьд Монголын хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд даатгалын компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэх суурийг амжилттай тавилаа.

Хувьцаа эзэмшигч, харилцагч та бүхэнд 2019 оны 2-р улирлын санхүү, үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг хүргэж байна.

 

1. ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2019 оны 2-р улирлын байдлаар Мандал Даатгал ХК нь 76,363 хувь хүн болон албан байгууллагын эрсдэлийг даатгаж, нийт 18.6 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлоготой ажиллалаа. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5%-аар өссөн үзүүлэлт бөгөөд компанийн борлуулалтын төлөвлөгөө 97%-ийн биелэлттэй байна.

Мандал даатгал

Мандалын бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх байр суурь

Эрүүл мэндийн даатгал

2019 оны 2-р улиралд нийт 4,307 даатгуулагчид 2.1 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгожээ. Нийт нөхөн төлбөрийн зардал өнгөрсөн оны мөн үеэс 3%-аар өсжээ. Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөр олгосон дүнгээрээ нийт нөхөн төлбөрийн 42.8%-ийг дангаараа эзэлж байгаа нь Мандал Даатгал эрүүл мэндийн даатгалын багц, даатгуулагчдын тоогоор салбартаа тэргүүлдэгтэй холбоотой. Түүнчлэн нийгэмд эрүүл мэндийн эрсдэл өндөр, энэ төрлийн даатгалын хэрэгцээ шаардлага их байгаагийн илрэл юм.

Нөхөн төлбөр

2. САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019 оны 2-р улирлын байдлаар Мандал Даатгал ХК-ийн нийт хөрөнгийн хэмжээ 42.6 тэрбум төгрөгт хүрч, даатгалын салбарт эрсдэл даах чадвараараа тэргүүлсэн хамгийн том компани болж чадлаа.  Нийт хөрөнгийн 64% буюу 27.3 тэрбум төгрөгийг мөнгөн хөрөнгө эзэлж байна. Энэ нь компанийн хөрөнгө оруулалтын орлого нэмэгдэж, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх суурь болж байна.

2019 оны 2-р улиралд 3.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласнаар цэвэр ашгийн хагас жилийн төлөвлөгөөг 955 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлээд байна.

Нийт хөрөнгө /сая төгрөгөөр/

Дд

2015

2016

2017

2018

2019Q2

Компани

НХ

%

Компани

НХ

%

Компани

НХ

%

Компани

НХ

%

Компани

НХ

%

1

Монгол даатгал

27,888

20%

Монгол даатгал

30,375

18%

Монгол даатгал

33,177

17%

 Монгол даатгал

37,552

15%

Мандал даатгал

42,644

16%

2

Тэнгэр даатгал

12,689

9%

Мандал даатгал

17,309

10%

Мандал даатгал

21,472

11%

 Мандал даатгал

33,784

13%

Монгол даатгал

37,673

14%

3

Бодь даатгал

11,019

8%

Тэнгэр даатгал

16,654

10%

Тэнгэр даатгал

19,291

10%

 Бодь даатгал

29,475

12%

Тэнгэр даатгал

28,283

10%

4

Миг даатгал

10,389

7%

Бодь даатгал

12,305

7%

Бодь даатгал

16,664

9%

 Тэнгэр даатгал

23,561

9%

Бодь даатгал

26,548

10%

5

Мандал даатгал

9,797

7%

Миг даатгал

11,485

7%

Миг даатгал

16,089

8%

 Ард даатгал

21,003

8%

Ард даатгал

21,956

8%

Нийт хураамжийн орлого /сая төгрөгөөр/                     

Дд

2015

2016

2017

2018

2019Q2

Компани

НХО

%

Компани

НХО

%

Компани

НХО

%

Компани

НХО

%

Компани

НХО

%

1

Бодь даатгал

26,977

24%

Монгол даатгал

24,725

22%

Бодь даатгал

28,215

20%

 Монгол даатгал

30,337

19%

Бодь даатгал

21,588

21%

2

Монгол даатгал

24,689

22%

Бодь даатгал

20,148

18%

Монгол даатгал

24,789

18%

 Мандал даатгал

27,786

17%

Мандал даатгал

18,156

18%

3

Миг даатгал

10,032

9%

Мандал даатгал

13,093

12%

Мандал даатгал

22,533

16%

 Бодь даатгал

23,590

14%

Монгол даатгал

13,771

13%

4

Мандал даатгал

9,184

8%

Миг даатгал

11,308

10%

Миг даатгал

13,908

10%

 Миг даатгал

16,645

10%

Тэнгэр даатгал

9,916

10%

5

Ард даатгал

9,160

8%

Тэнгэр даатгал

9,004

8%

Тэнгэр даатгал

12,175

9%

 Тэнгэр даатгал

14,523

9%

Миг даатгал

7,458

7%

                                 

Цэвэр ашиг/сая төгрөгөөр/

Дд

2015

2016

2017

2018

2019Q2

Компани

ЦА

%

Компани

ЦА

%

Компани

ЦА

%

Компани

ЦА

%

Компани

ЦА

%

1

Монгол даатгал

1,640

34%

Тэнгэр даатгал

1,504

18%

Тэнгэр даатгал

2,358

27%

 Мандал даатгал

3,868

27%

Мандал даатгал

3,405

35%

2

Миг даатгал

764

16%

Номин даатгал

1,189

14%

Монгол даатгал

1,180

14%

 Бодь даатгал

2,181

15%

Практикал даатгал

1,611

16%

3

Ганзам даатгал

667

14%

Бодь даатгал

1,035

12%

Ард даатгал

1,124

13%

 Тэнгэр даатгал

1,892

13%

Ард даатгал

1,352

14%

4

Мандал даатгал

417

9%

Ганзам даатгал

954

11%

Мандал даатгал

1,103

13%

 Ард даатгал

1,263

9%

Монре даатгал

1,047

11%

5

Гэр даатгал

413

9%

Миг даатгал

809

10%

Ганзам даатгал

1,052

12%

 Практикал даатгал

1,244

9%

Бодь даатгал

983

10%

 

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 сая төгрөгөөр

2015

2016

2017

 

2018

2019Q2

Мөнгөн хөрөнгө, Хөрөнгө оруулалт

6,194

6,977

11,035

22,919

27,344

Даатгалын авлага

2,056

3,350

4,402

4,817

5,917

Даатгалын хөрөнгө

469

5,711

4,869

3,889

7,156

НИЙТ ХӨРӨНГӨ

9,797

17,309

21,472

33,784

42,644

Даатгалын өглөг

318

2,037

2,055

1,064

2,471

Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц

2,218

7,473

9,366

13,115

17,062

Нөхөн төлбөрийн нөөц сан

1,749

2,224

2,911

3,383

3,997

Нийт өр төлбөр

4,984

12,411

15,471

18,210

24,345

Эздийн өмч

4,813

4,898

6,001

15,575

18,299

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

9,797

17,309

21,472

33,784

42,644

 

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

 сая төгрөгөөр

2015

2016

2017

 

2018

2019Q2

Нийт хураамжийн орлого

9,184

13,093

22,533

27,786

18,156

Цэвэр хураамж

3,170

4,701

10,081

16,449

8,429

Нийт нөхөн төлбөр

1,121

4,116

4,706

4,324

2,149

Хөрөнгө оруулалтын орлого

975

994

1,227

2,248

1,754

Үйл ажиллагааны зардал

 (1,966)

(3,010)

(4,624)

(5,881)

(3,368)

Татварын өмнөх ашиг

508

171

1,265

4,374

3,793

Татварын зардал

(91)

(85)

(163)

(505)

(388)

Цэвэр ашиг

417

85

1,103

3,868

3,405

 

Нийт болон өөрийн хөрөнгийн өгөөж

Мандал даатгал

3. ХУВЬЦААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1.04 тэрбум төгрөгийн арилжаа явагдаад байна.

Мандал даатгал